Ingatlanjog

  • Adásvételi, ajándékozási, kivitelezési, bérleti és egyéb szerződések, nyilatkozatok készítése, ellenjegyzése, véleményezése
  • Peres-, és nem peres eljárásokban jogi képviselet
  • Hatósági eljárásokban jogi képviselet (pl. gyámhatóság, közigazgatási hatóság, földhivatal előtt)
  • Ingatlanjogi tanácsadás
  • Jelzálogjog alapítás, egyéb jogok, tények bejegyzése, feljegyzése, törlése
  • Társasház alapítás

Szerződések joga

Klasszikus és specifikus szerződések, egyoldalú nyilatkozatok szerkesztése, ellenjegyzése, véleményezése.

Társasági jog

Cégalapítás és változásbejegyzési eljárások, végelszámolás során történő jogi képviselet, ideértve az okiratok szerkesztését, ellenjegyzését, az eljárások teljeskörű lefolytatását. Bármely egyéb társasági jogi ügyben tanácsadás, jogi képviselet ellátása.

Követeléskezelés, fizetésképtelenségi eljárások

Ügyvédi felszólító levél készítése, fizetési meghagyásos eljárásban, peres eljárásban, végrehajtási eljárásban történő jogi képviselet, csőd-, felszámolási-, kényszertörlési eljárásban történő jogi képviselet. Gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és tagjai elleni felelősség megállapítása, kötelezése iránti eljárásokban történő jogi képviselet.

Öröklési jog

Végrendelet és öröklési szerződés készítése. Tanácsadás és jogi képviselet hagyatéki ügyekben.

Kereskedelmi jog

Jogi tanácsadás üzleti döntéselőkészítéshez, jogi képviselet tárgyalások, egyeztetések során. Szerződéses hátterek felépítése, jogi megfelelőség biztosítása.

IT jog, GDPR

Webshopokhoz, honlapokhoz jogi tanácsadás és kapcsolódó okiratok (ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató, szerződések) elkészítése, jogi megfelelőség biztosítása.

Szellemi alkotások joga

Szerzői jogi és iparjogvédelmi kérdésekben jogi tanácsadás, okiratok szerkesztése, eljárásokban történő jogi képviselet.

Fogyasztóvédelmi jog

Fogyasztóvédelmi előírásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás, képviselet fogyasztóvédelmi hatóság és békéltető testületek előtti eljárásokban. Fogyasztói érdekérvényesítés.

Biztosítási jog és kártérítési jog

Élet és nem-élet biztosításból eredő igények érvényesítése.
Élet-, baleset-, egészségbiztosítási szerződések, vagyonbiztosítási szerződések, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, CASCO biztosítás, általános felelősségbiztosítási szerződések kárképviselete.

Munkajog

Munkaviszonnyal kapcsolatos jogi tanácsadás, valamint jogi képviselet munkaügyi jogvitában, eljárásban. Munkajogi szerződések készítése, véleményezése. Munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jogi tanácsadás, ügyvédi képviselet és okiratszerkesztés.

Közösségi jog, az Európai Unió joga

Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta országunkban is alkalmazandóak a közösségi jog szabályai. Tevékenységünk során nagy figyelmet fordítunk az Európai Uniós jogforrásokra és azokkal kapcsolatos jogi tanácsadást, jogértelmezést vállalunk.

TÁJÉKOZTATÁS

Az Illich Ügyvédi Iroda ügyvédei rendelkeznek az elektronikus cégeljáráshoz és elektronikus fizetési meghagyásos eljáráshoz szükséges minősített elektronikus aláírás létrehozására alkalmas tanúsítvánnyal.