Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya. A megbízási díj minden esetben egyedileg – az ügyféllel történő egyeztetést követően – kerül megállapításra, elsősorban az ügyvédi munka időtartamának és összetettségének figyelembevételével. További szempontok: az ügyérték, a vállalt felelősség és a költségek.

Ügyfeleinket teljeskörűen tájékoztatjuk az adott ügy ellátásával összefüggésben előreláthatóan felmerülő költségeknek azon köréről, amelyeket a megbízási díj nem foglal magában.